dr Katarzyna Kroczek - Wasińska

Biografia 
Urodziła się 18 lipca 1979 roku w Oleśnie Śląskim W roku 2000 rozpoczęła studia na Wydziale Grafiki, na Kierunku Projektowanie Graficzne Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2005 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem. W latach 2004 – 2005 pracowała  na stanowisku asystenta – stażysty w Pracowni Technik Cyfrowych na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Od 2005 pracuje w Katedrze Interdyscyplinarnej Kreacji Artystycznej na cieszyńskim Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach.  

Uzyskane nagrody i wyróżnienia.

 • Grand Prix w I Biennale Miniatury Cyfrowej, Płock 2007
 • Wyróżnienie w VII Międzynarodowym Konkursie Graficzny na Ekslibris, Gliwice 2007
 • Nagroda „Praca Roku 2006”, Katowice 2007
 • Grand Prix  I Międzynarodowej Wystawy Grafiki w Mińsku, 2008
 • Wyróżnienie w Biennale Grafiki Cyfrowej w Gdyni, 2008
 • Nagroda Prezydenta miasta Katowic, 2010
 • Nagroda naukowa za wyróżniającą pracę doktorską , Cieszyn 2010
 • Wyróżnienie II Biennale Grafiki Cyfrowej w Gdyni, 2010

Ważniejsze wystawy:

 • 2005 – Wystawa 4 Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Studenckiej. Poznań
 • 2006 – Wystawa 6 Triennale Grafiki Polskiej w BWA w Katowicach 2006, Galerii Sztuki w Łodzi, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź
 • 2006 – Wystawa „Polskie Orły 2006 Młoda Grafiki Polska Seulu”, Seul
 • 2006 – Wystawa pt.: Eurografik - Kraków - Sankt Petersburg 2006, towarzysząca IV Międzynarodowemu Triennale Grafiki - Sankt Petersburg 2006, sale Menażu, Sankt Petersburg       
 • 2007 – International Print Biennial Guanlan 2007, Guanlan Art. Museum, Shenzhen, China
 • 2008 – 13th   International Biennial Print Exhibition, National Taiwan Museum of Fine Arts, Taiwan
 • 2008 – Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych IMPRINT – Akademi Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Fundacji im. Tadeusz Kulisiewicza, Pałac Kultury i Nauki, sala im. M.Skłodowskiej-Curie, Warszawa
 • 2009 – International Print Biennial Guanlan 2009, Guanlan Art. Museum, Shenzhen, China
 • 2010 – wystawa pt. „Dwoistość”, Bonn, Niemcy 
Galeria: