Zakład Nowych Mediów

Katedra Interdyscyplinarnej Kreacji Artystycznej została powołana w 2005 roku. W jej skład wchodzą pracownie rysunku, fotografii, multimediów i intermediów, w ramach których studenci Instytutu Sztuki zdobywają umiejętności związane z warsztatem wymienionych dyscyplin, a także realizują własne projekty twórcze i prace dyplomowe.

Programy poszczególnych pracowni i przedmiotów oparte są na zindywidualizowanym kształceniu i przybliżaniu studentom problematyki plastycznej w naukach humanistycznych oraz techniki, zakładając stworzenie odpowiedniej przestrzeni służącej twórczej refleksji.Takie interdyscyplinarne podejście podkreśla wartości doznania intelektualnego, pozwala na rozumienie związku sztuk wizualnych ze współczesną kulturą oraz docenia znaczenie techniki, wyznaczając jej właściwe miejsce.

Interdyscyplinarność jest obecna w dydaktyce i w indywidualnej twórczości poszczególnych pedagogów, którzy zajmują się grafiką (wykorzystując prawie wszystkie jej techniki tworzenia i druku), rysunkiem, malarstwem, fotografią, wideoartem, multimediami, witrażem, performance, projektowaniem graficznym, projektowaniem ubioru, aranżacją przestrzeni, streat artem, happeningiem, tworzą obiekty, instalacje, książki artystyczne, komiksy oraz realizują projekty-artystyczno muzyczne. Interdyscyplinarność nie polega tylko na różnorodności uprawianych dyscyplin i technik plastycznych lecz jest rodzajem postawy artystycznej, metody poznawania rzeczywistości i jej obrazowania.

Pedagodzy Katedry aktywnie uczestniczą w życiu artystycznym w Polsce i w poza jej granicami, udzielają się też na polu naukowym organizując i uczestnicząc konferencjach dotyczących kultury i zjawisk jej towarzyszących. Od początku swojego istnienia Katedra realizuje projekty artystyczno-badawczenp np. „Nauka. Sztuka. Technologia” (2008) czy „Pole widzenia- synergia nauki i sztuki” (2010) zajmujące się badaniem uwarunkowań i związków jakie zachodzą pomiędzy reprezentowaną dyscypliną artystyczną a zachodzącymi zmianami w kulturze, społeczeństwie, przestrzeni publicznej, itd. 

prof. dr hab. Małgorzata Łuszczak

Galeria: 
Pliki do pobrania: