PRZYPOMNIENIE - konkurs na exlibris

Przypominamy!

Tylko do 11 grudnia można składać prace w konkursie na exlibris Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – CINIBA.

Organizatorzy: Zakład Grafiki Instytut Sztuki w Cieszynie, CINIBA w Katowicach.

Szczegóły informacji – w załącznikach.