prof. UŚ Józef Knopek

Urodził się w 1955 roku w Cieszynie. Studiował w latach 1975–1980 w Instytucie Wychowania Plastycznego na Wydziale Pedagogiczno–Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filii w Cieszynie. Dyplom uzyskał w 1980 roku. W latach 1994 – 1995 odbył staż w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Grafiki w Katowicach, w Katedrze Grafiki Warsztatowej. W roku 1999 sfinalizował przewód artystyczny I stopnia z grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a w 2004 roku na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuk plastycznych w zakresie grafiki. Od 1980 roku pracuje w macierzystej Uczelni, w Katedrze Grafiki, prowadząc pracownię druku wklęsłego. Zajmuje się grafiką warsztatową, rysunkiem i fotografią, podejmując w swych pracach tajemnicę związku człowieka (jego duszy) i miejsca które zamieszkuje ( Genius Loci).

Swoje prace prezentował na siedmiu wystawach indywidualnych w kraju, oraz przeszło pięćdziesięciu wystawach zbiorowych oraz konkursach graficznych krajowych i zagranicznych .

Galeria: