adi. Jarosław Skutnik

 

Jarosław Skutnik urodził się w 1963 roku w Mońkach (woj. podlaskie). W latach 1985-1990 studiował w Cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na wydziale Pedagogiczno – Artystycznym – dyplom artystyczny w Pracowni Grafiki u prof. Eugeniusza Delekty. W roku 1988 rozpoczął równoległe studia w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Uzyskując tytuł magistra sztuki ukończył je z wyróżnieniem w roku 1993 w pracowni rysunku prof. Jarosława Kozłowskiego oraz pracowni grafiki warsztatowej prof. Tadeusza Jackowskiego. W latach 1992-1993 otrzymywał stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Od roku 1994 pracuje w Instytucie Sztuki na cieszyńskim Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (obecnie jako adiunkt) gdzie prowadzi pracownię grafiki. W pracy artystycznej skupia się na działalności w zakresie grafiki warsztatowej, grafiki komputerowej, rysunku i instalacji. Swoje prace prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych między innymi w: Poznaniu, Warszawie, Katowicach, Słubicach, Bielsku–Białej, Orońsku, Cieszynie, Rzeszowie, Krośnie, Białymstoku, Andrychowie, Ostrowie Wielkopolskim. Wystawiał również poza granicami kraju w Londynie, Ostrawie, Czeskim Cieszynie, Kralikach, Žamberku, Oldenburgu, Wiedniu.  

Galeria: