Grafika z wewnętrznej kieszeni marynarki – wystawa ekslibrisu Krzysztofa M. Bąka

„Grafika z wewnętrznej kieszeni marynarki” to tytuł wystawy ekslibrisu Krzysztofa Marka Bąka z Zakładu Grafiki Instytutu Sztuki UŚ, która odbędzie się w dniach od 25 października do 1 grudnia w Galerii BWA Sokół w Nowym Sączu. Wernisaż wystawy zaplanowano 25 października 2013 na godzinę 18.00.