„Grafika z Krakowa. Ożóg  /  Surzycki  /  Tomalski” w Galerii Uniwersyteckiej

W Galerii Uniwersyteckiej do 25 lutego prezentowana jest wystawa „Grafika z Krakowa. Ożóg  /  Surzycki  /  Tomalski”. Henryk Ożóg, Marcin Surzycki i Krzysztof Tomalski – wszyscy trzej są absolwentami krakowskiej ASP i profesorami tejże uczelni, każdy z nich ma dorobek liczony w sektach wystaw. Uznani artyści i pedagodzy.
Profesor Henryk Ożóg działa w obszarze grafiki i malarstwa, prowadzi pracownię wklęsłodruku, pełnił funkcję prodziekana Wydziału Grafiki, kierował Katedrą Grafiki Warsztatowej. Jego dotychczasowy dorobek zamyka się w liczbie przekraczającej 300 wystaw.
Profesor Marcin Surzycki zajmuje się grafiką i rysunkiem, kieruje pracownią serigrafii, brał udział w ponad 200 wystawach, nagradzany i wyróżniany w kraju i za granicą.
Profesor Krzysztof Tomalski uprawia techniki metalowe, szczególnie własną metodę druku nazwaną alintaglio (sucha igła na płycie aluminiowej). Wykłada w pracowni miedziorytu, pełni funkcję dziekana Wydziału Grafiki, prowadzi również pracownię grafiki w nowosądeckiej PWSZ. Udział w ponad 200 wystawach, ponad 20 nagród i wyróżnień.

Jedna uczelnia, trzech artystów – różne techniki graficzne, indywidualne koncepcje i różne tematy prac. Wystawa prezentowana w Galerii Uniwersyteckiej Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego (Wydział Artystyczny w Cieszynie) zakończy się 25 lutego finisażem. Wszystkich sympatyków krakowskiej grafiki, chcących poznać autorów prezentowanych prac zapraszamy na godzinę 13.00.

Galeria: