Erasmus

Life-long Learning Program jest to europejski program edukacyjny wspierający mobilność w dziedzinie edukacji uczniów, studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracji. Erasmus jest składnikiem programu „Uczenie się przez całe życie" ("Life-long Learning") adresowanym do uczelni wyższych - studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji.

Korzystając z możliwości wymiany warto wyjechać, aby poznać nowe środowisko artystyczne, poznać inną kulturę, zdobyć możliwość pracy po studiach, nauczyć się języka obcego, zdobyć doświadczenie międzynarodowe.

„Mobilność” studentów w programie Erasmus obejmuje następujące kategorie działań:

-wymiana studentów: wyjazdy studentów na część studiów (SMS - Student Mobility - Studies) - od 3 do 12 miesięcy w trakcie tego samego roku akademickiego;

-wyjazdy studentów na praktyki do współpracujących instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich (SMP - Student Mobility - Placements) - od 3 do 12 miesięcy w trakcie tego samego roku akademickiego;

Program umożliwia odbycie studiów w uczelni partnerskiej znajdującej się w kraju należącym do UE w czasie jednego lub dwóch semestrów. Student może otrzymać dofinansowanie ze środków Narodowej Agencji Programu ERASMUS, a po spełnieniu wszystkich określonych w regulaminie dotyczącym wyjazdów na taką wymianę warunków, zaliczenie zdobyte za granicą zostaje uznane w Instytucie Sztuki. Jednolity system oceniania studentów, czyli ECTS, zapewnia możliwość porównywania systemów kształcenia wyższego w różnych krajach oraz wzajemną uznawalność wykształcenia. W wymianie w ramach Programu ERASMUS można wziąć udział tylko jeden raz.

Więcej informacji na: www.erasmus.us.edu.pl

Uczelnie partnerskie Wydziału Artystycznego Instytutu Sztuki w ramach programu ERASMUS:

 • Ostrawska Univerzita v Ostrave, Czechy - 2 miejsca
  www.osu.eu
   
 • Katolicka Univerzita v Ruzemberku, Słowacja -2miejsca
  www.ku.sk
 • Escola Superior de Artes e Design, Porto, Portugalia- 1 miejsce
  www.esad.pt
 • Facultade de Bellas Artes, Lizbona, Portugalia- 2 miejsca
  www.fba.ul.pt
 • North East Wales Institute of Higher Education, Wrexham, Wielka Brytania - 2 miejsca
  www.newi.ac.uk
 • Universidad de Castilla la Mancha, Cuenca, Hiszpania- 2 miejsca
  www.uclm.es
 • Mimar Sinan Guzel Universitesi, Istambuł, Turcja - 3 miejsca
  www.msu.edu.tr
 • Kirchliche Pedagogische Hochschule, Graz, Austria- 2 miejsca
  www.kphgraz.at

Koordynatorzy Wydziału Artystycznego, Instytutu Sztuki: