DYSTYNKCJE I ZABAWY. Wystawa fotografii Witolda Jacykowa

Zdjęcia przedstawione w dwóch zestawach stawiają na szali dystyngowany świat arystokracji i świat ludycznej cyrkowej rozrywki. Pozornie skrajnie przeciwne stany łączy pytanie o wymiar wolności, cenę wyboru i spełnienia.
Wystawę można oglądać od 9 stycznia w – działającej od początku bieżącego roku akademickiego – galerii „Bez profilu”, której ekspozycje można oglądać w Centrum Konferencyjnym cieszyńskich wydziałów Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bielskiej 62. Wystawa „Dystynkcje i zabawy” potrwa do końca marca.

Prof. zw. Witold Jacyków
Fotograf, malarz, pedagog. Ukończył kierunek Edukacji Artystycznej na Cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego. Po studiach pracował w opolskim Biurze Wystaw Artystycznych a następnie na macierzystej uczelni na stanowisku asystenta, wykładowcy, profesora UŚ. W 2008 roku uzyskał tytuł profesora sztuk filmowych. Zajmuje się fotografią z pogranicza dokumentu i autorskich inscenizacji fotograficznych. Kieruje pracownią Fotografii w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzi aktywną działalność wystawienniczą. Należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Obecnie jest Dyrektorem Instytutu Sztuki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie.