Dyrekcja Instytutu

 

Dyrektor Instytutu Sztuki
Wydziału Artystycznego w Cieszynie
UŚ w Katowicach

Prof. Witold Jacyków

Wicedyrektor
ds. Promocji i Kontaktu z Mediami
Instytutu Sztuki
Wydziału Artystycznego w Cieszynie
UŚ w Katowicach

Dr Tomasz Kipka

Wicedyrektor
ds. Artystyczno - Naukowych
Instytutu Sztuki
Wydziału Artystycznego w Cieszynie
UŚ w Katowicach

Prof. Elżbieta Kuraj

 

Wicedyrektor
ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Instytutu Sztuki
Wydziału Artystycznego w Cieszynie
UŚ w Katowicach

Adi. Krzysztof Dadak